Коллектив интерната

 

Gulnaz Tonerekova
Head of the dormitory

University: Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, bachelor

E-mail: tonerekova_g@akt.nis.edu.kz

 

 

Talysova Aigul
Educator

University: Caspian State University named after Sh.Esenov, bachelor

 

 

Sarsengalyeva Gulnara
Educator

University: : The Pedagogical School. Republic of Uzbekistan Institute of World Economy and Finance, RF. Astrakhan.

 

 

Kenzhegalieva Lunara
Educator

University: Ural Humanitarian College

West Kazakhstan State University. M. Utemisova, bachelor

 

 

Maksutova Aigul
Educator

University: University “Bolashak” in Kyzylorda, bachelor

 

 

Andyzhanov Adilet
Educator

University: West Kazakhstan State University named after M.Utemisov, bachelor.

 

 

Sagadatova Gulnur
Educator

University: West Kazakhstan State University named after M.Utemisov, bachelor.

 

 

Mizambaeva Zhumagul
Educator assistant

University: Kazakh National University named after al-Farabi, bachelor

 

 

Kaziyeva Akpanar
Educator assistant

University: Guryev Pedagogical University

Kauzhanova Venera
Educator assistant

University: Caspian State University of Technology and Engineering named after Sh. Esenov

Tulegaraeva Bibigul
Educator assistant

University: University “Kainar”, bachelor.

University of Karaganda Asia, bachelor